S-a ȋnființat Asociația Părinților Şcolii  Nr. 2 Mărăşeşti.

 

 

 

FORMULAR DE ADEZIUNE

Pentru membru cu titlu personal al 

“Asociaţiei  de părinţi ai Şcolii  Nr.2 Mărăşeşti”

 

 

                       Subsemnatul……………………………………………………….

 domiciliat in……………………str………………………………...nr…..bl……. sc…….et……..ap……….

posesor al B.I./C.I. seria……..nr……………………. telefon fix…………………….telefon mobil……….

de profesie………………….. în prezent, având ocupaţia de …………………………………………...în cadrul .........................................locul  de muncă …………………………………………………...,

tatăl/mama elevului(ei)………………………………………….. din clasa……….. .....

din Şcoala Gimnazială Nr. 2 Mărăşeşti ,

                   Prin semnarea prezentului Formular de Adeziune, declar că am luat cunoştinţă de prevederile statutului, pe  care  mă  oblig  să  le  respect , mă oblig  să particip la acţiunile organizate, să nu aduc          prejudicii şi să sprijin activitatea Asociaţiei în vederea îndeplinirii scopului si obiectivelor acesteia.

 

 

          Data………………                                Semnătura…………………

 

 

       APROB

 

                Preşedinte ……………………………….