SCURT ISTORIC

Şcoala Gimnazială Nr.2 Mǎrǎşeşti s-a deschis în anul 1975 , în cartierul central al oraşului , lângă staţia CFR Mǎrǎşeşti, nod feroviar . Încă de la început a fost considerată o unitate de referinţă a învăţământului din oraş , graţie atât cadrelor didactice foarte bine pregătite, cât şi echipei manageriale , permanent preocupată de bunul mers al unităţii.

Funcţionează ca o unitate cu clase I-VIII , având personalitate juridică.

Cursurile se desfăşoară în program normal, învăţându-se într-un singur schimb.

Utilităţi : Clădirea, construită în 1975 s-a extins cu un corp nou, cu 3 etaje în anul 1984, din cauza creşterii determinate a populaţiei. Are 27 săli de clasă, 4 laboratoare, 2 cabinete, o sală de sport , un CDI cu peste 10000 de volume.

Încălzirea este asigurată prin centrala proprie.

 

VIZIUNEA ŞCOLII

 

DEZVOLTAREA ŞI MODELAREA DE PERSONALITĂŢI ECHILIBRATE , APTE PENTRU INTEGRARE ÎN SOCIETATEA MODERNĂ, RECEPTIVE LA NOU ŞI  LA SCHIMBARE.

 

MISIUNEA ŞCOLII

 

Şcoala noastră va îndruma elevii să fie interesaţi de cunoaştere şi de nou,

învăţându-i  că toleranţa, asumarea răspunderii şi respectarea  legilor sunt virtuţi ale societăţii civilizate.

Şcoala va  fi o a doua familie pentru fiecare elev, toţi având şanse egale la educaţie şi cultură.

Ne asumăm rolul de iniţiatori, susţinători şi îndrumători în toate parteneriatele educaţionale, în slujba întregii comunităţi.

 

ŢINTE STRATEGICE

 

Urmărim să :

- adaptăm oferta educaţională nevoilor societăţii contemporane;

- asigurăm în şcoală un mediu prietenos , primitor, în care elevii să poată fi încurajaţi şi conduşi spre maximul de performanţă printr-o educaţie de calitate;

- formăm cadrele didactice pe principiul educaţiei incluzive.