Oferta_scolii

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR-GIMNAZIAL
CLASA PREGĂTITOARE   -  2 CLASE
CLASA  I –  2 CLASE
CLASA  a V a  - 2 CLASE

21 de clase (renovate şi modernizate);
- 2 laboratoare de informatică,1 fizică, 1chimie şi 1tehnologie;
- cabinet cu tablă interactivă;
- cabinet medical;
- cabinet de asistenţă psihologică şcolară şi logopedie;
- sală de sport modernă (singura din oraş);
- CDI 

 

PERFORMANŢE
 rata de acces la ciclul următor de 100%;
 procent de promovabilitate de 98%;
 rezultate deosebite la concursurile şcolare

Școala noastră oferă:
● un spaţiu modern de desfãşurare a activitãţilor instructiv –educative;
● oportunitatea de a dobândi cunoştinţe de limbi strãine şi de operare pe calculator;
● două laboratoare de informatică;
● o sală de sport renovată;
● implicarea elevilor în activități extrașcolare.